Sở Xây dựng TP.HCM đã có báo cáo Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM về tình hình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố trong năm qua.

</p> <p>Hiện trên địa bàn Tp.HCM có 1.401 nhà chung cư. Quận 5 chiếm đa số với 245 chung cư, tiếp đó là quận 1 với 192 chung cư, quận Bình Thạnh có 155 chung cư… trong khi huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi không có dự án chung cư nào. </p> <p>Toàn thành phố hiện có 474 chung cư xây dựng trước năm 1975. Trong đó có 15 chung cư cấp D (cấp nguy hiểm) và đã tháo dỡ 9 chung cư cũ. Đa số là chung cư cũ được xây dựng thấp tầng, số lượng căn hộ ít và không có thang máy nên hầu hết không thành lập ban quản trị mà chỉ hoạt động theo mô hình tự quản. </p> <p>Về bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, Sở Xây dựng cho biết trên địa bàn thành phố hiện có 194 chủ đầu tư đã và đang thực hiện bàn giao. Một số chung cư chung chưa có ban quản trị vì chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư để quản lý vận hành chung cư; để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung; để sử dụng diện tích sở hữu chung. </p> <p>Những tranh chấp, khiếu nại chủ yếu xảy ra tại các chung cư, đó là tranh chấp quyền sở hữu, quyền sử dụng chung – riêng; bàn giao phí bảo trì; bàn giao hồ sơ nhà chung cư; chủ đầu tư xây dựng không phép, tự ý chuyển đổi công năng một số hạng mục, chậm lập thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ. </p> <p>Theo ông Lê Trần Kiên. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM, việc quản lý các chung cư trên địa bàn có khó khăn là một số chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ban quản trị. Không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, gây khó khăn cho việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng công trình dẫn đến các ban quản trị gửi đơn khiếu kiện, khiếu nại nhiều nơi. </p> <p>Ngoài ra, việc tranh chấp quyền sở hữu đối với phần sở hữu chung của nhà chung cư vẫn diễn biến phức tạp. Một số chủ đầu tư chưa nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng đã bàn giao căn hộ đưa cư dân vào ở. </p> <p>Về nội dung cưỡng chế những chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì 2% phần sở hữu chung nhà chung cư cho ban quản trị, Sở Xây dựng kiến nghị điều chỉnh quy định pháp luật theo hướng các bên khởi kiện tại tòa án theo pháp luật về tố tụng dân sự. Về lâu dài, nên bỏ cơ chế giao chủ đầu tư thu phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư như hiện nay. </p> <p></span></p> <p class="author">Hạ Vy</p> <p class="source" data-field="source">Theo Báo dân sinh</p> </p></div> <br /><a href="https://cafef.vn/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tphcm-van-dien-bien-phuc-tap-20200522143024108.chn">LandMark81.net tổng hợp </a></p> <div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium"></div><div class="social-icons share-icons share-row relative" ><a href="whatsapp://send?text=Tranh%20ch%E1%BA%A5p%2C%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%20chung%20c%C6%B0%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20b%C3%A0n%20Tp.HCM%20v%E1%BA%ABn%20di%E1%BB%85n%20bi%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A9c%20t%E1%BA%A1p - https://landmark81.net/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html" data-action="share/whatsapp/share" class="icon primary button circle tooltip whatsapp show-for-medium" title="Share on WhatsApp"><i class="icon-whatsapp"></i></a><a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://landmark81.net/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html" data-label="Facebook" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon primary button circle tooltip facebook" title="Share on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="//twitter.com/share?url=https://landmark81.net/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon primary button circle tooltip twitter" title="Share on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:enteryour@addresshere.com?subject=Tranh%20ch%E1%BA%A5p%2C%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%20chung%20c%C6%B0%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20b%C3%A0n%20Tp.HCM%20v%E1%BA%ABn%20di%E1%BB%85n%20bi%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A9c%20t%E1%BA%A1p&body=Check%20this%20out:%20https://landmark81.net/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html" rel="nofollow" class="icon primary button circle tooltip email" title="Email to a Friend"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="//pinterest.com/pin/create/button/?url=https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html&media=https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/0149d4e3cd050743ee1db752-159013252553899875142-crop-15901325723671120861444.jpg?time=1596287753&description=Tranh%20ch%E1%BA%A5p%2C%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%20chung%20c%C6%B0%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20b%C3%A0n%20Tp.HCM%20v%E1%BA%ABn%20di%E1%BB%85n%20bi%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A9c%20t%E1%BA%A1p" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon primary button circle tooltip pinterest" title="Pin on Pinterest"><i class="icon-pinterest" ></i></a><a href="//www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://landmark81.net/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html&title=Tranh%20ch%E1%BA%A5p%2C%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i%20chung%20c%C6%B0%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20b%C3%A0n%20Tp.HCM%20v%E1%BA%ABn%20di%E1%BB%85n%20bi%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A9c%20t%E1%BA%A1p" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon primary button circle tooltip linkedin" title="Share on LinkedIn"><i class="icon-linkedin" ></i></a></div></div></div> </div> </article> <div class="html-before-comments mb"> <div id="gap-1731267947" class="gap-element clearfix" style="display:block; height:auto;"> <style scope="scope"> #gap-1731267947 { padding-top: 44px; } </style> </div> <div class="container section-title-container" ><h2 class="section-title section-title-center"><b></b><span class="section-title-main" style="color:rgb(26, 124, 0);"><i class="icon-shopping-cart" ></i>CÁC BƯỚC ĐẶT GIỮ CHỖ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN LANDMARK</span><b></b></h2></div> <div id='gallery-1' class='gallery galleryid-5461 gallery-columns-4 gallery-size-full'><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <img width="80" height="80" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 80 80'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-full size-full lazyload" alt="" aria-describedby="gallery-1-2100" data-src="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/12/chon-bds.png?time=1596287753" loading="lazy" /><noscript><img width="80" height="80" src="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/12/chon-bds.png?time=1596287753" class="attachment-full size-full" alt="" aria-describedby="gallery-1-2100" /></noscript> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2100'> Bước 1: Chọn dự án </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <img width="80" height="80" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 80 80'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-full size-full lazyload" alt="" aria-describedby="gallery-1-2111" data-src="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/12/tu-van.png?time=1596287753" loading="lazy" /><noscript><img width="80" height="80" src="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/12/tu-van.png?time=1596287753" class="attachment-full size-full" alt="" aria-describedby="gallery-1-2111" /></noscript> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2111'> Bước 2: Xem nhà mẫu </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <img width="80" height="80" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 80 80'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-full size-full lazyload" alt="" aria-describedby="gallery-1-2103" data-src="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/12/datmua-bds-1.png?time=1596287753" loading="lazy" /><noscript><img width="80" height="80" src="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/12/datmua-bds-1.png?time=1596287753" class="attachment-full size-full" alt="" aria-describedby="gallery-1-2103" /></noscript> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2103'> Bước 3: Đặt cọc/giữ chỗ </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <img width="80" height="80" src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 80 80'%3E%3C/svg%3E" class="attachment-full size-full lazyload" alt="" aria-describedby="gallery-1-2104" data-src="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/12/hdmb-bds.png?time=1596287753" loading="lazy" /><noscript><img width="80" height="80" src="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/12/hdmb-bds.png?time=1596287753" class="attachment-full size-full" alt="" aria-describedby="gallery-1-2104" /></noscript> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2104'> Bước 4: Ký hợp đồng </figcaption></figure> </div> <div class="text-center"><div class="is-divider divider clearfix" ></div></div></div> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://landmark81.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5461' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="dd62d62b5d" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="33"/></p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <!-- FOOTER 1 --> <!-- FOOTER 2 --> <div class="footer-widgets footer footer-2 dark"> <div class="row dark large-columns-3 mb-0"> <div id="block_widget-2" class="col pb-0 widget block_widget"> <span class="widget-title">LANDMARK 81</span><div class="is-divider small"></div> <p style="text-align: center;"><strong>CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LANDMARK</strong></p> <p style="text-align: justify;">LandMark81.net mua bán & cho thuê Bất Động Sản thuộc các dự án: Centennial, Vinpearl, Vinhomes, Sunshine, Keppel Land, CapitaLand Swisstouches, Novaland, DatXanh...và nhiều dự án hàng đầu khác tại Việt Nam</p> <hr /> <div class="textwidget"> <p>♦ Add: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P19, Quận Bình Thạnh</p> <hr /> <p>♦ email: <a href="mailto:sales.khl.vin@gmail.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sales.khl.vin@gmail.com</a></p> <hr /> <p>♦ website: <a href="https://www.landmark81.net" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.landmark81.net</a></p> <hr /> <p>♦ Hotline: <strong><span style="font-size: 110%;">08 99 4 88 1 88</span></strong></p> <hr /></div> <div class="social-icons follow-icons" ><a href="#" target="_blank" data-label="Facebook" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline facebook tooltip" title="Follow on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Instagram" class="icon button circle is-outline instagram tooltip" title="Follow on Instagram"><i class="icon-instagram" ></i></a><a href="#" target="_blank" data-label="Twitter" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline twitter tooltip" title="Follow on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:#" data-label="E-mail" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline email tooltip" title="Send us an email"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Pinterest" class="icon button circle is-outline pinterest tooltip" title="Follow on Pinterest"><i class="icon-pinterest" ></i></a></div> </div> <div id="flatsome_recent_posts-18" class="col pb-0 widget flatsome_recent_posts"> <span class="widget-title">THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN</span><div class="is-divider small"></div> <ul> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill lazyload" style="background:; border:0;" data-bg="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/07/CAN-HO-CAO-CAP-THE-METROPOLE-THUTHIEM-QUAN2-2-280x280.jpg"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://landmark81.net/the-opera-residence-metropole-thu-thiem-5597.html" title="THE OPERA RESIDENCE | METROPOLE THU THIEM">THE OPERA RESIDENCE | METROPOLE THU THIEM</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://landmark81.net/the-opera-residence-metropole-thu-thiem-5597.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill lazyload" style="background:; border:0;" data-bg="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/07/khaihoanland-doi-tac-chien-luoc-vinhomes-grand-park-280x280.jpg"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://landmark81.net/khai-hoan-land-doi-tac-chien-luoc-vinhomes-grand-park-5571.html" title="Khải Hoàn Land đối tác chiến lược phân phối The Origami Vinhomes Grand Park">Khải Hoàn Land đối tác chiến lược phân phối The Origami Vinhomes Grand Park</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://landmark81.net/khai-hoan-land-doi-tac-chien-luoc-vinhomes-grand-park-5571.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill lazyload" style="background:; border:0;" data-bg="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/10/phoi-canh-du-an-la_partenza-le-van-luong-nha-be-280x280.jpg"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://landmark81.net/khai-minh-land-ra-mat-the-vesta-toa-thap-dep-nhat-du-an-la-partenza-5547.html" title="Khải Minh Land ra mắt tháp Vesta tòa căn hộ đẹp nhất dự án La Partenza">Khải Minh Land ra mắt tháp Vesta tòa căn hộ đẹp nhất dự án La Partenza</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://landmark81.net/khai-minh-land-ra-mat-the-vesta-toa-thap-dep-nhat-du-an-la-partenza-5547.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill lazyload" style="background:; border:0;" data-bg="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/ben-xe-mien-dong_moi_quan-9-280x280.jpg"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://landmark81.net/ben-xe-mien-dong-moi-doi-ve-ben-canh-vinhomes-grand-park-quan-9-tp-hcm-tu-thang-8-2020-5535.html" title="Bến xe Miền Đông mới dời về bên cạnh Vinhomes Grand Park (quận 9, TP HCM) từ tháng 8/2020">Bến xe Miền Đông mới dời về bên cạnh Vinhomes Grand Park (quận 9, TP HCM) từ tháng 8/2020</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://landmark81.net/ben-xe-mien-dong-moi-doi-ve-ben-canh-vinhomes-grand-park-quan-9-tp-hcm-tu-thang-8-2020-5535.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill lazyload" style="background:; border:0;" data-bg="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/06/can-ho-landmark81-vinhomes-central-park2-280x280.jpeg"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://landmark81.net/hinh-anh-cuc-hiem-ve-toa-nha-landmark-81-toa-sang-trong-lop-may-la-khien-nhieu-nguoi-chung-kien-cuc-bat-ngo-5512.html" title="Hình ảnh cực hiếm về toà nhà Landmark 81 “toả sáng” trong lớp mây lạ khiến nhiều người chứng kiến cực bất ngờ">Hình ảnh cực hiếm về toà nhà Landmark 81 “toả sáng” trong lớp mây lạ khiến nhiều người chứng kiến cực bất ngờ</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://landmark81.net/hinh-anh-cuc-hiem-ve-toa-nha-landmark-81-toa-sang-trong-lop-may-la-khien-nhieu-nguoi-chung-kien-cuc-bat-ngo-5512.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill lazyload" style="background:; border:0;" data-bg="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Phoi_canh_tong_the-vhgp-vgp-280x280.jpg"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://landmark81.net/biet-thu-riverside-villa-vinhomes-grand-park-5466.html" title="Biệt thự Vinhomes Riverside Villa (Vinhomes Grand Park)">Biệt thự Vinhomes Riverside Villa (Vinhomes Grand Park)</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://landmark81.net/biet-thu-riverside-villa-vinhomes-grand-park-5466.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill lazyload" style="background:; border:0;" data-bg="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-image001-15901333231831089615220-58-0-950-1429-crop-1590133330701-637257577954836250-280x280.jpg"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://landmark81.net/khoi-cong-benh-vien-van-phuc-5457.html" title="Khởi công Bệnh viện Vạn Phúc">Khởi công Bệnh viện Vạn Phúc</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://landmark81.net/khoi-cong-benh-vien-van-phuc-5457.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill lazyload" style="background:; border:0;" data-bg="https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-photo-1-1590051707040530810308-0-0-406-650-crop-1590051746149-637257570945148750-280x280.jpg"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://landmark81.net/bat-dong-san-sinh-thai-phia-dong-sai-gon-hut-nha-dau-tu-dat-bac-5454.html" title="Bất động sản sinh thái phía Đông Sài Gòn hút nhà đầu tư đất Bắc">Bất động sản sinh thái phía Đông Sài Gòn hút nhà đầu tư đất Bắc</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://landmark81.net/bat-dong-san-sinh-thai-phia-dong-sai-gon-hut-nha-dau-tu-dat-bac-5454.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> </ul> </div> <div id="block_widget-3" class="col pb-0 widget block_widget"> <span class="widget-title">HỖ TRỢ TƯ VẤN</span><div class="is-divider small"></div> <p style="text-align: center;"><noscript class="ninja-forms-noscript-message"> Lưu ý: Cần phải có JavaScript với nội dung này.</noscript><div id="nf-form-1-cont" class="nf-form-cont" aria-live="polite" aria-labelledby="nf-form-title-1" aria-describedby="nf-form-errors-1" role="form"> <div class="nf-loading-spinner"></div> </div> <!-- TODO: Move to Template File. --> <script>var formDisplay=1;var nfForms=nfForms||[];var form=[];form.id='1';form.settings={"objectType":"Form Setting","editActive":true,"title":"Contact Me","key":"","created_at":"2018-11-16 09:33:40","default_label_pos":"above","conditions":[],"show_title":0,"clear_complete":"1","hide_complete":"1","wrapper_class":"","element_class":"","add_submit":"1","logged_in":"","not_logged_in_msg":"","sub_limit_number":"","sub_limit_msg":"","calculations":[],"formContentData":["ho_ten_1543422352315","email","dien_thoai_1543422561876","noi_dung_1543422484998","g_i_1543422524052"],"container_styles_background-color":"","container_styles_border":"","container_styles_border-style":"","container_styles_border-color":"","container_styles_color":"","container_styles_height":"","container_styles_width":"","container_styles_font-size":"","container_styles_margin":"","container_styles_padding":"","container_styles_display":"","container_styles_float":"","container_styles_show_advanced_css":"0","container_styles_advanced":"","title_styles_background-color":"","title_styles_border":"","title_styles_border-style":"","title_styles_border-color":"","title_styles_color":"","title_styles_height":"","title_styles_width":"","title_styles_font-size":"","title_styles_margin":"","title_styles_padding":"","title_styles_display":"","title_styles_float":"","title_styles_show_advanced_css":"0","title_styles_advanced":"","row_styles_background-color":"","row_styles_border":"","row_styles_border-style":"","row_styles_border-color":"","row_styles_color":"","row_styles_height":"","row_styles_width":"","row_styles_font-size":"","row_styles_margin":"","row_styles_padding":"","row_styles_display":"","row_styles_show_advanced_css":"0","row_styles_advanced":"","row-odd_styles_background-color":"","row-odd_styles_border":"","row-odd_styles_border-style":"","row-odd_styles_border-color":"","row-odd_styles_color":"","row-odd_styles_height":"","row-odd_styles_width":"","row-odd_styles_font-size":"","row-odd_styles_margin":"","row-odd_styles_padding":"","row-odd_styles_display":"","row-odd_styles_show_advanced_css":"0","row-odd_styles_advanced":"","success-msg_styles_background-color":"","success-msg_styles_border":"","success-msg_styles_border-style":"","success-msg_styles_border-color":"","success-msg_styles_color":"","success-msg_styles_height":"","success-msg_styles_width":"","success-msg_styles_font-size":"","success-msg_styles_margin":"","success-msg_styles_padding":"","success-msg_styles_display":"","success-msg_styles_show_advanced_css":"0","success-msg_styles_advanced":"","error_msg_styles_background-color":"","error_msg_styles_border":"","error_msg_styles_border-style":"","error_msg_styles_border-color":"","error_msg_styles_color":"","error_msg_styles_height":"","error_msg_styles_width":"","error_msg_styles_font-size":"","error_msg_styles_margin":"","error_msg_styles_padding":"","error_msg_styles_display":"","error_msg_styles_show_advanced_css":"0","error_msg_styles_advanced":"","currency":"","unique_field_error":"A form with this value has already been submitted.","drawerDisabled":false,"ninjaForms":"Ninja Forms","changeEmailErrorMsg":"H\u00e3y nh\u1eadp m\u1ed9t \u0111\u1ecba ch\u1ec9 email h\u1ee3p l\u1ec7!","changeDateErrorMsg":"Please enter a valid date!","confirmFieldErrorMsg":"Nh\u1eefng tr\u01b0\u1eddng n\u00e0y ph\u1ea3i kh\u1edbp!","fieldNumberNumMinError":"L\u1ed7i s\u1ed1 t\u1ed1i thi\u1ec3u","fieldNumberNumMaxError":"L\u1ed7i s\u1ed1 t\u1ed1i \u0111a","fieldNumberIncrementBy":"H\u00e3y t\u0103ng theo ","fieldTextareaRTEInsertLink":"Ch\u00e8n li\u00ean k\u1ebft","fieldTextareaRTEInsertMedia":"Ch\u00e8n ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n","fieldTextareaRTESelectAFile":"Ch\u1ecdn t\u1eadp tin","formErrorsCorrectErrors":"H\u00e3y s\u1eeda l\u1ed7i tr\u01b0\u1edbc khi g\u1eedi m\u1eabu n\u00e0y.","formHoneypot":"N\u1ebfu b\u1ea1n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi \u0111ang xem tr\u01b0\u1eddng n\u00e0y, h\u00e3y \u0111\u1ec3 tr\u1ed1ng n\u00f3.","validateRequiredField":"\u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t tr\u01b0\u1eddng b\u1eaft bu\u1ed9c.","honeypotHoneypotError":"L\u1ed7i Honeypot","fileUploadOldCodeFileUploadInProgress":"\u0110ang t\u1ea3i t\u1eadp tin l\u00ean.","fileUploadOldCodeFileUpload":"T\u1ea2I T\u1eacP TIN L\u00caN","currencySymbol":"$","fieldsMarkedRequired":"C\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh d\u1ea5u <span class=\"ninja-forms-req-symbol\">*<\/span> l\u00e0 b\u1eaft bu\u1ed9c","thousands_sep":".","decimal_point":",","siteLocale":"vi","dateFormat":"d\/m\/Y","startOfWeek":"1","of":"c\u1ee7a","previousMonth":"Previous Month","nextMonth":"Next Month","months":["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"],"monthsShort":["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],"weekdays":["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],"weekdaysShort":["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"],"weekdaysMin":["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"],"embed_form":"","currency_symbol":"","beforeForm":"","beforeFields":"","afterFields":"","afterForm":""};form.fields=[{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":1,"label":"H\u1ecd t\u00ean","key":"ho_ten_1543422352315","type":"textbox","created_at":"2018-11-16 09:33:40","label_pos":"above","required":1,"placeholder":"","default":"","wrapper_class":"","element_class":"","container_class":"","input_limit":"","input_limit_type":"characters","input_limit_msg":"Character(s) left","manual_key":"","disable_input":"","admin_label":"","help_text":"","desc_text":"","disable_browser_autocomplete":"","mask":"","custom_mask":"","wrap_styles_background-color":"","wrap_styles_border":"","wrap_styles_border-style":"","wrap_styles_border-color":"","wrap_styles_color":"","wrap_styles_height":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_font-size":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_display":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"wrap_styles_advanced":"","label_styles_background-color":"","label_styles_border":"","label_styles_border-style":"","label_styles_border-color":"","label_styles_color":"","label_styles_height":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_display":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_advanced":"","element_styles_background-color":"","element_styles_border":"","element_styles_border-style":"","element_styles_border-color":"","element_styles_color":"","element_styles_height":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_display":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":0,"element_styles_advanced":"","cellcid":"c3277","custom_name_attribute":"","personally_identifiable":"","drawerDisabled":false,"id":1,"beforeField":"","afterField":"","value":"","parentType":"textbox","element_templates":["textbox","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":2,"label":"Email","key":"email","type":"email","created_at":"2018-11-16 09:33:40","label_pos":"above","required":1,"placeholder":"","default":"","wrapper_class":"","element_class":"","container_class":"","admin_label":"","help_text":"","desc_text":"","wrap_styles_background-color":"","wrap_styles_border":"","wrap_styles_border-style":"","wrap_styles_border-color":"","wrap_styles_color":"","wrap_styles_height":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_font-size":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_display":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"wrap_styles_advanced":"","label_styles_background-color":"","label_styles_border":"","label_styles_border-style":"","label_styles_border-color":"","label_styles_color":"","label_styles_height":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_display":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_advanced":"","element_styles_background-color":"","element_styles_border":"","element_styles_border-style":"","element_styles_border-color":"","element_styles_color":"","element_styles_height":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_display":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":0,"element_styles_advanced":"","cellcid":"c3281","custom_name_attribute":"email","personally_identifiable":1,"drawerDisabled":false,"id":2,"beforeField":"","afterField":"","value":"","parentType":"email","element_templates":["email","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":3,"type":"phone","label":"\u0110i\u1ec7n tho\u1ea1i","key":"dien_thoai_1543422561876","label_pos":"above","required":1,"default":"","placeholder":"","container_class":"","element_class":"","input_limit":"","input_limit_type":"characters","input_limit_msg":"K\u00fd t\u1ef1 c\u00f2n l\u1ea1i","manual_key":false,"admin_label":"","help_text":"","mask":"","custom_mask":"","custom_name_attribute":"phone","personally_identifiable":1,"drawerDisabled":false,"id":17,"beforeField":"","afterField":"","value":"","parentType":"textbox","element_templates":["tel","textbox","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":4,"label":"N\u1ed9i dung","key":"noi_dung_1543422484998","type":"textarea","created_at":"2018-11-16 09:33:40","label_pos":"above","required":1,"placeholder":"V\u00ed d\u1ee5: Mua c\u0103n h\u1ed9 1PN t\u1ea1i [T\u00ean D\u1ef1 \u00e1n\/qu\u1eadn **] || Ho\u1eb7c, Mu\u1ed1n mua Condotel\/Shophouse\/Villas Vinpearl Casino Ph\u00fa Qu\u1ed1c....","default":"","wrapper_class":"","element_class":"","container_class":"","input_limit":"","input_limit_type":"characters","input_limit_msg":"Character(s) left","manual_key":"","disable_input":"","admin_label":"","help_text":"","desc_text":"","disable_browser_autocomplete":"","textarea_rte":"","disable_rte_mobile":"","textarea_media":"","wrap_styles_background-color":"","wrap_styles_border":"","wrap_styles_border-style":"","wrap_styles_border-color":"","wrap_styles_color":"","wrap_styles_height":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_font-size":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_display":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"wrap_styles_advanced":"","label_styles_background-color":"","label_styles_border":"","label_styles_border-style":"","label_styles_border-color":"","label_styles_color":"","label_styles_height":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_display":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_advanced":"","element_styles_background-color":"","element_styles_border":"","element_styles_border-style":"","element_styles_border-color":"","element_styles_color":"","element_styles_height":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_display":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":0,"element_styles_advanced":"","cellcid":"c3284","drawerDisabled":false,"id":3,"beforeField":"","afterField":"","value":"","parentType":"textarea","element_templates":["textarea","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":5,"label":"G\u1eecI","key":"g_i_1543422524052","type":"submit","created_at":"2018-11-16 09:33:40","processing_label":"Processing","container_class":"","element_class":"","wrap_styles_background-color":"","wrap_styles_border":"","wrap_styles_border-style":"","wrap_styles_border-color":"","wrap_styles_color":"","wrap_styles_height":"","wrap_styles_width":"","wrap_styles_font-size":"","wrap_styles_margin":"","wrap_styles_padding":"","wrap_styles_display":"","wrap_styles_float":"","wrap_styles_show_advanced_css":0,"wrap_styles_advanced":"","label_styles_background-color":"","label_styles_border":"","label_styles_border-style":"","label_styles_border-color":"","label_styles_color":"","label_styles_height":"","label_styles_width":"","label_styles_font-size":"","label_styles_margin":"","label_styles_padding":"","label_styles_display":"","label_styles_float":"","label_styles_show_advanced_css":0,"label_styles_advanced":"","element_styles_background-color":"","element_styles_border":"","element_styles_border-style":"","element_styles_border-color":"","element_styles_color":"","element_styles_height":"","element_styles_width":"","element_styles_font-size":"","element_styles_margin":"","element_styles_padding":"","element_styles_display":"","element_styles_float":"","element_styles_show_advanced_css":0,"element_styles_advanced":"","submit_element_hover_styles_background-color":"","submit_element_hover_styles_border":"","submit_element_hover_styles_border-style":"","submit_element_hover_styles_border-color":"","submit_element_hover_styles_color":"","submit_element_hover_styles_height":"","submit_element_hover_styles_width":"","submit_element_hover_styles_font-size":"","submit_element_hover_styles_margin":"","submit_element_hover_styles_padding":"","submit_element_hover_styles_display":"","submit_element_hover_styles_float":"","submit_element_hover_styles_show_advanced_css":0,"submit_element_hover_styles_advanced":"","cellcid":"c3287","drawerDisabled":false,"id":4,"beforeField":"","afterField":"","value":"","label_pos":"above","parentType":"textbox","element_templates":["submit","button","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap-no-label"}];nfForms.push(form);</script> </p> </div> </div> </div> <!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5cf35c8d267b2e57853082fe/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script--> <div class="absolute-footer dark medium-text-center text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-secondary pull-right"> <div class="payment-icons inline-block"><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M10.781 7.688c-0.251-1.283-1.219-1.688-2.344-1.688h-8.376l-0.061 0.405c5.749 1.469 10.469 4.595 12.595 10.501l-1.813-9.219zM13.125 19.688l-0.531-2.781c-1.096-2.907-3.752-5.594-6.752-6.813l4.219 15.939h5.469l8.157-20.032h-5.501l-5.062 13.688zM27.72 26.061l3.248-20.061h-5.187l-3.251 20.061h5.189zM41.875 5.656c-5.125 0-8.717 2.72-8.749 6.624-0.032 2.877 2.563 4.469 4.531 5.439 2.032 0.968 2.688 1.624 2.688 2.499 0 1.344-1.624 1.939-3.093 1.939-2.093 0-3.219-0.251-4.875-1.032l-0.688-0.344-0.719 4.499c1.219 0.563 3.437 1.064 5.781 1.064 5.437 0.032 8.97-2.688 9.032-6.843 0-2.282-1.405-4-4.376-5.439-1.811-0.904-2.904-1.563-2.904-2.499 0-0.843 0.936-1.72 2.968-1.72 1.688-0.029 2.936 0.314 3.875 0.752l0.469 0.248 0.717-4.344c-1.032-0.406-2.656-0.844-4.656-0.844zM55.813 6c-1.251 0-2.189 0.376-2.72 1.688l-7.688 18.374h5.437c0.877-2.467 1.096-3 1.096-3 0.592 0 5.875 0 6.624 0 0 0 0.157 0.688 0.624 3h4.813l-4.187-20.061h-4zM53.405 18.938c0 0 0.437-1.157 2.064-5.594-0.032 0.032 0.437-1.157 0.688-1.907l0.374 1.72c0.968 4.781 1.189 5.781 1.189 5.781-0.813 0-3.283 0-4.315 0z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M35.255 12.078h-2.396c-0.229 0-0.444 0.114-0.572 0.303l-3.306 4.868-1.4-4.678c-0.088-0.292-0.358-0.493-0.663-0.493h-2.355c-0.284 0-0.485 0.28-0.393 0.548l2.638 7.745-2.481 3.501c-0.195 0.275 0.002 0.655 0.339 0.655h2.394c0.227 0 0.439-0.111 0.569-0.297l7.968-11.501c0.191-0.275-0.006-0.652-0.341-0.652zM19.237 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 0-1.245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 0 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM22.559 12.078h-2.384c-0.204 0-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.166-0.241c-0.517-0.749-1.667-1-2.817-1-2.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.251-0.155-0.479-0.41-0.479zM8.254 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 0 1.747 0 2.185 0.511 0.262 0.307 0.341 0.761 0.242 1.388zM7.68 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 12.765c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.378c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l0.543-3.444c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.628-1.272zM60.876 7.823l-2.043 12.998c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.055c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l2.015-12.765c0.040-0.252-0.155-0.479-0.41-0.479h-2.299c-0.205 0.001-0.379 0.148-0.41 0.351zM54.744 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 0-1.245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 0 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM58.066 12.078h-2.384c-0.204 0-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.167-0.241c-0.516-0.749-1.667-1-2.816-1-2.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.252-0.156-0.479-0.41-0.479zM43.761 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 0 1.747 0 2.185 0.511 0.261 0.307 0.34 0.761 0.241 1.388zM43.187 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 12.765c-0.040 0.252 0.156 0.479 0.41 0.479h2.554c0.238 0 0.441-0.173 0.478-0.408l0.572-3.619c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.627-1.272z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M7.114 14.656c-1.375-0.5-2.125-0.906-2.125-1.531 0-0.531 0.437-0.812 1.188-0.812 1.437 0 2.875 0.531 3.875 1.031l0.563-3.5c-0.781-0.375-2.406-1-4.656-1-1.594 0-2.906 0.406-3.844 1.188-1 0.812-1.5 2-1.5 3.406 0 2.563 1.563 3.688 4.125 4.594 1.625 0.594 2.188 1 2.188 1.656 0 0.625-0.531 0.969-1.5 0.969-1.188 0-3.156-0.594-4.437-1.343l-0.563 3.531c1.094 0.625 3.125 1.281 5.25 1.281 1.688 0 3.063-0.406 4.031-1.157 1.063-0.843 1.594-2.062 1.594-3.656-0.001-2.625-1.595-3.719-4.188-4.657zM21.114 9.125h-3v-4.219l-4.031 0.656-0.563 3.563-1.437 0.25-0.531 3.219h1.937v6.844c0 1.781 0.469 3 1.375 3.75 0.781 0.625 1.907 0.938 3.469 0.938 1.219 0 1.937-0.219 2.468-0.344v-3.688c-0.282 0.063-0.938 0.22-1.375 0.22-0.906 0-1.313-0.5-1.313-1.563v-6.156h2.406l0.595-3.469zM30.396 9.031c-0.313-0.062-0.594-0.093-0.876-0.093-1.312 0-2.374 0.687-2.781 1.937l-0.313-1.75h-4.093v14.719h4.687v-9.563c0.594-0.719 1.437-0.968 2.563-0.968 0.25 0 0.5 0 0.812 0.062v-4.344zM33.895 2.719c-1.375 0-2.468 1.094-2.468 2.469s1.094 2.5 2.468 2.5 2.469-1.124 2.469-2.5-1.094-2.469-2.469-2.469zM36.239 23.844v-14.719h-4.687v14.719h4.687zM49.583 10.468c-0.843-1.094-2-1.625-3.469-1.625-1.343 0-2.531 0.563-3.656 1.75l-0.25-1.469h-4.125v20.155l4.688-0.781v-4.719c0.719 0.219 1.469 0.344 2.125 0.344 1.157 0 2.876-0.313 4.188-1.75 1.281-1.375 1.907-3.5 1.907-6.313 0-2.499-0.469-4.405-1.407-5.593zM45.677 19.532c-0.375 0.687-0.969 1.094-1.625 1.094-0.468 0-0.906-0.093-1.281-0.281v-7c0.812-0.844 1.531-0.938 1.781-0.938 1.188 0 1.781 1.313 1.781 3.812 0.001 1.437-0.219 2.531-0.656 3.313zM62.927 10.843c-1.032-1.312-2.563-2-4.501-2-4 0-6.468 2.938-6.468 7.688 0 2.625 0.656 4.625 1.968 5.875 1.157 1.157 2.844 1.719 5.032 1.719 2 0 3.844-0.469 5-1.251l-0.501-3.219c-1.157 0.625-2.5 0.969-4 0.969-0.906 0-1.532-0.188-1.969-0.594-0.5-0.406-0.781-1.094-0.875-2.062h7.75c0.031-0.219 0.062-1.281 0.062-1.625 0.001-2.344-0.5-4.188-1.499-5.5zM56.583 15.094c0.125-2.093 0.687-3.062 1.75-3.062s1.625 1 1.687 3.062h-3.437z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M42.667-0c-4.099 0-7.836 1.543-10.667 4.077-2.831-2.534-6.568-4.077-10.667-4.077-8.836 0-16 7.163-16 16s7.164 16 16 16c4.099 0 7.835-1.543 10.667-4.077 2.831 2.534 6.568 4.077 10.667 4.077 8.837 0 16-7.163 16-16s-7.163-16-16-16zM11.934 19.828l0.924-5.809-2.112 5.809h-1.188v-5.809l-1.056 5.809h-1.584l1.32-7.657h2.376v4.753l1.716-4.753h2.508l-1.32 7.657h-1.585zM19.327 18.244c-0.088 0.528-0.178 0.924-0.264 1.188v0.396h-1.32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-1.056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-1.32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.364-0.66 2.244-0.66h0.66v-0.396c0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0.086-0.351 0.175-0.792 0.264-1.32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.244 0.616 2.244 1.848 0 0.353-0.046 0.749-0.132 1.188-0.089 0.616-0.179 1.188-0.264 1.716zM24.079 15.076c-0.264-0.086-0.66-0.132-1.188-0.132s-0.792 0.177-0.792 0.528c0 0.177 0.044 0.31 0.132 0.396l0.528 0.264c0.792 0.442 1.188 1.012 1.188 1.716 0 1.409-0.838 2.112-2.508 2.112-0.792 0-1.366-0.044-1.716-0.132 0.086-0.351 0.175-0.836 0.264-1.452 0.703 0.177 1.188 0.264 1.452 0.264 0.614 0 0.924-0.175 0.924-0.528 0-0.175-0.046-0.308-0.132-0.396-0.178-0.175-0.396-0.308-0.66-0.396-0.792-0.351-1.188-0.924-1.188-1.716 0-1.407 0.792-2.112 2.376-2.112 0.792 0 1.32 0.045 1.584 0.132l-0.265 1.451zM27.512 15.208h-0.924c0 0.442-0.046 0.838-0.132 1.188 0 0.088-0.022 0.264-0.066 0.528-0.046 0.264-0.112 0.442-0.198 0.528v0.528c0 0.353 0.175 0.528 0.528 0.528 0.175 0 0.35-0.044 0.528-0.132l-0.264 1.452c-0.264 0.088-0.66 0.132-1.188 0.132-0.881 0-1.32-0.44-1.32-1.32 0-0.528 0.086-1.099 0.264-1.716l0.66-4.225h1.584l-0.132 0.924h0.792l-0.132 1.585zM32.66 17.32h-3.3c0 0.442 0.086 0.749 0.264 0.924 0.264 0.264 0.66 0.396 1.188 0.396s1.1-0.175 1.716-0.528l-0.264 1.584c-0.442 0.177-1.012 0.264-1.716 0.264-1.848 0-2.772-0.924-2.772-2.773 0-1.142 0.264-2.024 0.792-2.64 0.528-0.703 1.188-1.056 1.98-1.056 0.703 0 1.274 0.22 1.716 0.66 0.35 0.353 0.528 0.881 0.528 1.584 0.001 0.617-0.046 1.145-0.132 1.585zM35.3 16.132c-0.264 0.97-0.484 2.201-0.66 3.697h-1.716l0.132-0.396c0.35-2.463 0.614-4.4 0.792-5.809h1.584l-0.132 0.924c0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.264-0.264 0.528-0.308 0.792-0.132-0.088 0.088-0.31 0.706-0.66 1.848-0.353-0.086-0.661 0.132-0.925 0.66zM41.241 19.697c-0.353 0.177-0.838 0.264-1.452 0.264-0.881 0-1.584-0.308-2.112-0.924-0.528-0.528-0.792-1.32-0.792-2.376 0-1.32 0.35-2.42 1.056-3.3 0.614-0.879 1.496-1.32 2.64-1.32 0.44 0 1.056 0.132 1.848 0.396l-0.264 1.584c-0.528-0.264-1.012-0.396-1.452-0.396-0.707 0-1.235 0.264-1.584 0.792-0.353 0.442-0.528 1.144-0.528 2.112 0 0.616 0.132 1.056 0.396 1.32 0.264 0.353 0.614 0.528 1.056 0.528 0.44 0 0.924-0.132 1.452-0.396l-0.264 1.717zM47.115 15.868c-0.046 0.264-0.066 0.484-0.066 0.66-0.088 0.442-0.178 1.035-0.264 1.782-0.088 0.749-0.178 1.254-0.264 1.518h-1.32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-1.056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-1.32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.32-0.66 2.112-0.66h0.66c0.086-0.086 0.132-0.218 0.132-0.396 0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0-0.351 0.086-0.792 0.264-1.32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.245 0.616 2.245 1.848 0.001 0.089-0.021 0.264-0.065 0.529zM49.69 16.132c-0.178 0.528-0.396 1.762-0.66 3.697h-1.716l0.132-0.396c0.35-1.935 0.614-3.872 0.792-5.809h1.584c0 0.353-0.046 0.66-0.132 0.924 0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.35-0.175 0.614-0.218 0.792-0.132-0.353 0.442-0.574 1.056-0.66 1.848-0.353-0.086-0.66 0.132-0.925 0.66zM54.178 19.828l0.132-0.528c-0.353 0.442-0.838 0.66-1.452 0.66-0.707 0-1.188-0.218-1.452-0.66-0.442-0.614-0.66-1.232-0.66-1.848 0-1.142 0.308-2.067 0.924-2.773 0.44-0.703 1.056-1.056 1.848-1.056 0.528 0 1.056 0.264 1.584 0.792l0.264-2.244h1.716l-1.32 7.657h-1.585zM16.159 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.397c-0.881 0-1.32 0.31-1.32 0.924zM31.076 15.076c-0.088 0-0.178-0.043-0.264-0.132h-0.264c-0.528 0-0.881 0.353-1.056 1.056h1.848v-0.396l-0.132-0.264c-0.001-0.086-0.047-0.175-0.133-0.264zM43.617 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.396c-0.881 0-1.32 0.31-1.32 0.924zM53.782 15.076c-0.353 0-0.66 0.22-0.924 0.66-0.178 0.264-0.264 0.749-0.264 1.452 0 0.792 0.264 1.188 0.792 1.188 0.35 0 0.66-0.175 0.924-0.528 0.264-0.351 0.396-0.879 0.396-1.584-0.001-0.792-0.311-1.188-0.925-1.188z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M13.043 8.356c-0.46 0-0.873 0.138-1.24 0.413s-0.662 0.681-0.885 1.217c-0.223 0.536-0.334 1.112-0.334 1.727 0 0.568 0.119 0.99 0.358 1.265s0.619 0.413 1.141 0.413c0.508 0 1.096-0.131 1.765-0.393v1.327c-0.693 0.262-1.389 0.393-2.089 0.393-0.884 0-1.572-0.254-2.063-0.763s-0.736-1.229-0.736-2.161c0-0.892 0.181-1.712 0.543-2.462s0.846-1.32 1.452-1.709 1.302-0.584 2.089-0.584c0.435 0 0.822 0.038 1.159 0.115s0.7 0.217 1.086 0.421l-0.616 1.276c-0.369-0.201-0.673-0.333-0.914-0.398s-0.478-0.097-0.715-0.097zM19.524 12.842h-2.47l-0.898 1.776h-1.671l3.999-7.491h1.948l0.767 7.491h-1.551l-0.125-1.776zM19.446 11.515l-0.136-1.786c-0.035-0.445-0.052-0.876-0.052-1.291v-0.184c-0.153 0.408-0.343 0.84-0.569 1.296l-0.982 1.965h1.739zM27.049 12.413c0 0.711-0.257 1.273-0.773 1.686s-1.213 0.62-2.094 0.62c-0.769 0-1.389-0.153-1.859-0.46v-1.398c0.672 0.367 1.295 0.551 1.869 0.551 0.39 0 0.694-0.072 0.914-0.217s0.329-0.343 0.329-0.595c0-0.147-0.024-0.275-0.070-0.385s-0.114-0.214-0.201-0.309c-0.087-0.095-0.303-0.269-0.648-0.52-0.481-0.337-0.818-0.67-1.013-1s-0.293-0.685-0.293-1.066c0-0.439 0.108-0.831 0.324-1.176s0.523-0.614 0.922-0.806 0.857-0.288 1.376-0.288c0.755 0 1.446 0.168 2.073 0.505l-0.569 1.189c-0.543-0.252-1.044-0.378-1.504-0.378-0.289 0-0.525 0.077-0.71 0.23s-0.276 0.355-0.276 0.607c0 0.207 0.058 0.389 0.172 0.543s0.372 0.36 0.773 0.615c0.421 0.272 0.736 0.572 0.945 0.9s0.313 0.712 0.313 1.151zM33.969 14.618h-1.597l0.7-3.22h-2.46l-0.7 3.22h-1.592l1.613-7.46h1.597l-0.632 2.924h2.459l0.632-2.924h1.592l-1.613 7.46zM46.319 9.831c0 0.963-0.172 1.824-0.517 2.585s-0.816 1.334-1.415 1.722c-0.598 0.388-1.288 0.582-2.067 0.582-0.891 0-1.587-0.251-2.086-0.753s-0.749-1.198-0.749-2.090c0-0.902 0.172-1.731 0.517-2.488s0.82-1.338 1.425-1.743c0.605-0.405 1.306-0.607 2.099-0.607 0.888 0 1.575 0.245 2.063 0.735s0.73 1.176 0.73 2.056zM43.395 8.356c-0.421 0-0.808 0.155-1.159 0.467s-0.627 0.739-0.828 1.283-0.3 1.135-0.3 1.771c0 0.5 0.116 0.877 0.348 1.133s0.558 0.383 0.979 0.383 0.805-0.148 1.151-0.444c0.346-0.296 0.617-0.714 0.812-1.255s0.292-1.148 0.292-1.822c0-0.483-0.113-0.856-0.339-1.12-0.227-0.264-0.546-0.396-0.957-0.396zM53.427 14.618h-1.786l-1.859-5.644h-0.031l-0.021 0.163c-0.111 0.735-0.227 1.391-0.344 1.97l-0.757 3.511h-1.436l1.613-7.46h1.864l1.775 5.496h0.021c0.042-0.259 0.109-0.628 0.203-1.107s0.407-1.942 0.94-4.388h1.43l-1.613 7.461zM13.296 20.185c0 0.98-0.177 1.832-0.532 2.556s-0.868 1.274-1.539 1.652c-0.672 0.379-1.464 0.568-2.376 0.568h-2.449l1.678-7.68h2.15c0.977 0 1.733 0.25 2.267 0.751s0.801 1.219 0.801 2.154zM8.925 23.615c0.536 0 1.003-0.133 1.401-0.399s0.71-0.657 0.934-1.174c0.225-0.517 0.337-1.108 0.337-1.773 0-0.54-0.131-0.95-0.394-1.232s-0.64-0.423-1.132-0.423h-0.624l-1.097 5.001h0.575zM18.64 24.96h-4.436l1.678-7.68h4.442l-0.293 1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 1.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 1.345zM20.509 24.96l1.678-7.68h1.661l-1.39 6.335h2.78l-0.294 1.345h-4.436zM26.547 24.96l1.694-7.68h1.656l-1.694 7.68h-1.656zM33.021 23.389c0.282-0.774 0.481-1.27 0.597-1.487l2.346-4.623h1.716l-4.061 7.68h-1.814l-0.689-7.68h1.602l0.277 4.623c0.015 0.157 0.022 0.39 0.022 0.699-0.007 0.361-0.018 0.623-0.033 0.788h0.038zM41.678 24.96h-4.437l1.678-7.68h4.442l-0.293 1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 1.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 1.345zM45.849 22.013l-0.646 2.947h-1.656l1.678-7.68h1.949c0.858 0 1.502 0.179 1.933 0.536s0.646 0.881 0.646 1.571c0 0.554-0.15 1.029-0.451 1.426s-0.733 0.692-1.298 0.885l1.417 3.263h-1.803l-1.124-2.947h-0.646zM46.137 20.689h0.424c0.474 0 0.843-0.1 1.108-0.3s0.396-0.504 0.396-0.914c0-0.287-0.086-0.502-0.258-0.646s-0.442-0.216-0.812-0.216h-0.402l-0.456 2.076zM53.712 20.39l2.031-3.11h1.857l-3.355 4.744-0.646 2.936h-1.645l0.646-2.936-1.281-4.744h1.694l0.7 3.11z"></path> </svg> </div></div> </div> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="menu-landmark-manu-container"><ul id="menu-landmark-manu-1" class="links footer-nav uppercase"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-623"><a href="/">HOME</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-624"><a href="/db/du-an-moi">Dự án</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-625"><a href="/db/bat-dong-san">Thị trường BĐS</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-626"><a href="/shop">Sàn Giao Dịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-2690"><a href="#">Wiki</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-627"><a href="https://landmark81.net/lien-he">Liên hệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-4000"><a href="https://landmark81.net/mua-ban-nha-dat-quang-cao-rao-vat-dang-tin-mien-phi">ĐĂNG TIN</a></li> </ul></div> <div class="copyright-footer"> Copyright 2020 © <strong>LandMark81.net</strong> </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <!-- Mobile Sidebar --> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase"> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-623"><a href="/">HOME</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-624"><a href="/db/du-an-moi">Dự án</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-625"><a href="/db/bat-dong-san">Thị trường BĐS</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-626"><a href="/shop">Sàn Giao Dịch</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1399"><a href="/dm/dat-mua-giu-cho-du-an">Sản phẩm Dự án</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1400"><a href="/dm/mua-ban-bds">Mua bán</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1398"><a href="/dm/cho-thue">Cho thuê</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-2690"><a href="#">Wiki</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-3547"><a href="https://landmark81.net/the-landmark-81">The Landmark 81</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-2689"><a href="https://landmark81.net/condotel-la-gi-khai-niem-can-ho-nghi-duong-condotel-2675.html">Condotel là gì</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-2705"><a href="https://landmark81.net/shoptel-2699.html">Shoptel là gì</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-4437"><a href="https://landmark81.net/can-ho-homes-resort-la-gi-4430.html">Homes Resort là gì</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-627"><a href="https://landmark81.net/lien-he">Liên hệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-4000"><a href="https://landmark81.net/mua-ban-nha-dat-quang-cao-rao-vat-dang-tin-mien-phi">ĐĂNG TIN</a></li> </ul> </div> </div> <div id="pum-4740" class="pum pum-overlay pum-theme-4662 pum-theme-framed-border popmake-overlay click_open" data-popmake="{"id":4740,"slug":"lai-thu-vinfast","theme_id":4662,"cookies":[],"triggers":[{"type":"click_open","settings":{"extra_selectors":"","cookie_name":null}}],"mobile_disabled":null,"tablet_disabled":null,"meta":{"display":{"stackable":false,"overlay_disabled":false,"scrollable_content":false,"disable_reposition":false,"size":"small","responsive_min_width":"0%","responsive_min_width_unit":false,"responsive_max_width":"100%","responsive_max_width_unit":false,"custom_width":"640px","custom_width_unit":false,"custom_height":"380px","custom_height_unit":false,"custom_height_auto":false,"location":"center","position_from_trigger":false,"position_top":"100","position_left":"0","position_bottom":"0","position_right":"0","position_fixed":false,"animation_type":"slide","animation_speed":"350","animation_origin":"center center","overlay_zindex":false,"zindex":"1999999999"},"close":{"text":"x","button_delay":"0","overlay_click":false,"esc_press":false,"f4_press":false},"click_open":[]}}" role="dialog" aria-hidden="true" aria-labelledby="pum_popup_title_4740"> <div id="popmake-4740" class="pum-container popmake theme-4662 pum-responsive pum-responsive-small responsive size-small"> <div id="pum_popup_title_4740" class="pum-title popmake-title"> ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | LÁI THỬ VINFAST </div> <div class="pum-content popmake-content"> <div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f4739-o1" lang="en-US" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"></div> <form action="/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html#wpcf7-f4739-o1" method="post" class="wpcf7-form" novalidate="novalidate"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="4739" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.1.7" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="en_US" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f4739-o1" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> </div> <div class="form-flat"> <span class="wpcf7-form-control-wrap your-name"><input type="text" name="your-name" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ và tên (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap tel-111"><input type="tel" name="tel-111" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Số điện thoại (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap your-email"><input type="email" name="your-email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Nhập Email (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap text-534"><input type="text" name="text-534" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Loại xe đang quan tâm: Fadil, Lux A2.0, Lux SA2.0" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap checkbox-74"><span class="wpcf7-form-control wpcf7-checkbox wpcf7-validates-as-required"><span class="wpcf7-list-item first"><input type="checkbox" name="checkbox-74[]" value="Đăng ký lái thử" /><span class="wpcf7-list-item-label">Đăng ký lái thử</span></span><span class="wpcf7-list-item last"><input type="checkbox" name="checkbox-74[]" value="Đăng ký tư vấn" /><span class="wpcf7-list-item-label">Đăng ký tư vấn</span></span></span></span><br /> <center><input type="submit" value="ĐẶT LỊCH HẸN!" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit button" /></center> </div> <input type='hidden' class='wpcf7-pum' value='{"closepopup":false,"closedelay":0,"openpopup":false,"openpopup_id":0}' /><div class="wpcf7-response-output wpcf7-display-none"></div></form></div> </div> <button type="button" class="pum-close popmake-close" aria-label="Close"> x </button> </div> </div> <div id="pum-4671" class="pum pum-overlay pum-theme-4662 pum-theme-framed-border popmake-overlay click_open" data-popmake="{"id":4671,"slug":"popup-gia-ban","theme_id":4662,"cookies":[],"triggers":[{"type":"click_open","settings":{"extra_selectors":"","cookie_name":null}}],"mobile_disabled":null,"tablet_disabled":null,"meta":{"display":{"stackable":false,"overlay_disabled":false,"scrollable_content":false,"disable_reposition":false,"size":"small","responsive_min_width":"0%","responsive_min_width_unit":false,"responsive_max_width":"100%","responsive_max_width_unit":false,"custom_width":"640px","custom_width_unit":false,"custom_height":"380px","custom_height_unit":false,"custom_height_auto":false,"location":"center","position_from_trigger":false,"position_top":"100","position_left":"0","position_bottom":"0","position_right":"0","position_fixed":false,"animation_type":"fadeAndSlide","animation_speed":"350","animation_origin":"center center","overlay_zindex":false,"zindex":"1999999999"},"close":{"text":"","button_delay":"0","overlay_click":false,"esc_press":false,"f4_press":false},"click_open":[]}}" role="dialog" aria-hidden="true" aria-labelledby="pum_popup_title_4671"> <div id="popmake-4671" class="pum-container popmake theme-4662 pum-responsive pum-responsive-small responsive size-small"> <div id="pum_popup_title_4671" class="pum-title popmake-title"> ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ </div> <div class="pum-content popmake-content"> <p style="text-align: center;"><div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f4635-o2" lang="en-US" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"></div> <form action="/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html#wpcf7-f4635-o2" method="post" class="wpcf7-form" novalidate="novalidate"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="4635" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.1.7" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="en_US" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f4635-o2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> </div> <div class="form-flat"> <span class="wpcf7-form-control-wrap your-name"><input type="text" name="your-name" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ và tên (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap tel-111"><input type="tel" name="tel-111" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Nhập số điện thoại (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap your-email"><input type="email" name="your-email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Nhập Email (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap text-534"><input type="text" name="text-534" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Tên Dự án (Ví dụ: La Partenza, Vinhomes Q9,...)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap checkbox-547"><span class="wpcf7-form-control wpcf7-checkbox"><span class="wpcf7-list-item first"><input type="checkbox" name="checkbox-547[]" value="Đăng ký nhận bảng giá" /><span class="wpcf7-list-item-label">Đăng ký nhận bảng giá</span></span><span class="wpcf7-list-item last"><input type="checkbox" name="checkbox-547[]" value="Đăng ký trả góp" /><span class="wpcf7-list-item-label">Đăng ký trả góp</span></span></span></span><br /> <center><input type="submit" value="Hoàn tất đăng ký!" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit button" /></center> </div> <input type='hidden' class='wpcf7-pum' value='{"closepopup":false,"closedelay":0,"openpopup":false,"openpopup_id":0}' /><div class="wpcf7-response-output wpcf7-display-none"></div></form></div></p> </div> <button type="button" class="pum-close popmake-close" aria-label="Close"> × </button> </div> </div> <div id="pum-4669" class="pum pum-overlay pum-theme-4662 pum-theme-framed-border popmake-overlay click_open" data-popmake="{"id":4669,"slug":"popup-nha-mau","theme_id":4662,"cookies":[],"triggers":[{"type":"click_open","settings":{"extra_selectors":"","cookie_name":null}}],"mobile_disabled":null,"tablet_disabled":null,"meta":{"display":{"stackable":false,"overlay_disabled":false,"scrollable_content":false,"disable_reposition":false,"size":"small","responsive_min_width":"0%","responsive_min_width_unit":false,"responsive_max_width":"100%","responsive_max_width_unit":false,"custom_width":"640px","custom_width_unit":false,"custom_height":"380px","custom_height_unit":false,"custom_height_auto":false,"location":"center","position_from_trigger":false,"position_top":"100","position_left":"0","position_bottom":"0","position_right":"0","position_fixed":false,"animation_type":"fadeAndSlide","animation_speed":"350","animation_origin":"center center","overlay_zindex":false,"zindex":"1999999999"},"close":{"text":"","button_delay":"0","overlay_click":false,"esc_press":false,"f4_press":false},"click_open":[]}}" role="dialog" aria-hidden="true" aria-labelledby="pum_popup_title_4669"> <div id="popmake-4669" class="pum-container popmake theme-4662 pum-responsive pum-responsive-small responsive size-small"> <div id="pum_popup_title_4669" class="pum-title popmake-title"> ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM NHÀ MẪU </div> <div class="pum-content popmake-content"> <div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f4634-o3" lang="en-US" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"></div> <form action="/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html#wpcf7-f4634-o3" method="post" class="wpcf7-form" novalidate="novalidate"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="4634" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.1.7" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="en_US" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f4634-o3" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> </div> <div class="form-flat"> <span class="wpcf7-form-control-wrap your-name"><input type="text" name="your-name" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ và tên (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap tel-111"><input type="tel" name="tel-111" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Nhập số điện thoại (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap your-email"><input type="email" name="your-email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Nhập Email (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap text-534"><input type="text" name="text-534" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Tên Dự án (Ví dụ: La Partenza, Vinhomes Q9,...)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap checkbox-74"><span class="wpcf7-form-control wpcf7-checkbox wpcf7-validates-as-required"><span class="wpcf7-list-item first"><input type="checkbox" name="checkbox-74[]" value="Đăng ký xem nhà mẫu" /><span class="wpcf7-list-item-label">Đăng ký xem nhà mẫu</span></span><span class="wpcf7-list-item last"><input type="checkbox" name="checkbox-74[]" value="Đăng ký đặt mua" /><span class="wpcf7-list-item-label">Đăng ký đặt mua</span></span></span></span><br /> <center><input type="submit" value="ĐẶT LỊCH HẸN!" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit button" /></center> </div> <input type='hidden' class='wpcf7-pum' value='{"closepopup":false,"closedelay":0,"openpopup":false,"openpopup_id":0}' /><div class="wpcf7-response-output wpcf7-display-none"></div></form></div> </div> <button type="button" class="pum-close popmake-close" aria-label="Close"> × </button> </div> </div> <div id="pum-4666" class="pum pum-overlay pum-theme-4662 pum-theme-framed-border popmake-overlay click_open" data-popmake="{"id":4666,"slug":"dang-ky-tu-van","theme_id":4662,"cookies":[],"triggers":[{"type":"click_open","settings":{"extra_selectors":"","cookie_name":null}}],"mobile_disabled":null,"tablet_disabled":null,"meta":{"display":{"stackable":false,"overlay_disabled":false,"scrollable_content":false,"disable_reposition":false,"size":"small","responsive_min_width":"0%","responsive_min_width_unit":false,"responsive_max_width":"100%","responsive_max_width_unit":false,"custom_width":"640px","custom_width_unit":false,"custom_height":"380px","custom_height_unit":false,"custom_height_auto":false,"location":"center","position_from_trigger":false,"position_top":"100","position_left":"0","position_bottom":"0","position_right":"0","position_fixed":false,"animation_type":"fadeAndSlide","animation_speed":"350","animation_origin":"center center","overlay_zindex":false,"zindex":"1999999999"},"close":{"text":"x","button_delay":"0","overlay_click":false,"esc_press":false,"f4_press":false},"click_open":[]}}" role="dialog" aria-hidden="true" aria-labelledby="pum_popup_title_4666"> <div id="popmake-4666" class="pum-container popmake theme-4662 pum-responsive pum-responsive-small responsive size-small"> <div id="pum_popup_title_4666" class="pum-title popmake-title"> ĐĂNG KÝ TƯ VẤN </div> <div class="pum-content popmake-content"> <div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f4636-o4" lang="en-US" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"></div> <form action="/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html#wpcf7-f4636-o4" method="post" class="wpcf7-form" novalidate="novalidate"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="4636" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.1.7" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="en_US" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f4636-o4" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> </div> <div class="form-flat"> <span class="wpcf7-form-control-wrap your-name"><input type="text" name="your-name" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ và tên (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap tel-111"><input type="tel" name="tel-111" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Nhập số điện thoại (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap your-email"><input type="email" name="your-email" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Nhập Email (*)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap text-534"><input type="text" name="text-534" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Tên Dự án (Ví dụ: La Partenza, Vinhomes Q9,...)" /></span><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap checkbox-547"><span class="wpcf7-form-control wpcf7-checkbox"><span class="wpcf7-list-item first"><input type="checkbox" name="checkbox-547[]" value="Đăng ký nhận bảng giá" /><span class="wpcf7-list-item-label">Đăng ký nhận bảng giá</span></span><span class="wpcf7-list-item last"><input type="checkbox" name="checkbox-547[]" value="Đăng ký xem nhà mẫu" /><span class="wpcf7-list-item-label">Đăng ký xem nhà mẫu</span></span></span></span><br /> <center><input type="submit" value="Hoàn tất đăng ký!" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit button" /></center> </div> <input type='hidden' class='wpcf7-pum' value='{"closepopup":false,"closedelay":0,"openpopup":false,"openpopup_id":0}' /><div class="wpcf7-response-output wpcf7-display-none"></div></form></div> </div> <button type="button" class="pum-close popmake-close" aria-label="Close"> x </button> </div> </div> <div id="login-form-popup" class="lightbox-content mfp-hide"> <div class="woocommerce-notices-wrapper"></div> <div class="account-container lightbox-inner"> <div class="account-login-inner"> <h3 class="uppercase">Đăng nhập</h3> <form class="woocommerce-form woocommerce-form-login login" method="post"> <p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide"> <label for="username">Tên tài khoản hoặc địa chỉ email <span class="required">*</span></label> <input type="text" class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" name="username" id="username" autocomplete="username" value="" /> </p> <p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide"> <label for="password">Mật khẩu <span class="required">*</span></label> <input class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" type="password" name="password" id="password" autocomplete="current-password" /> </p> <p class="form-row"> <label class="woocommerce-form__label woocommerce-form__label-for-checkbox woocommerce-form-login__rememberme"> <input class="woocommerce-form__input woocommerce-form__input-checkbox" name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" /> <span>Ghi nhớ mật khẩu</span> </label> <input type="hidden" id="woocommerce-login-nonce" name="woocommerce-login-nonce" value="94b586f790" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/tranh-chap-khieu-nai-chung-cu-tren-dia-ban-tp-hcm-van-dien-bien-phuc-tap-5461.html" /> <button type="submit" class="woocommerce-button button woocommerce-form-login__submit" name="login" value="Đăng nhập">Đăng nhập</button> </p> <p class="woocommerce-LostPassword lost_password"> <a href="https://landmark81.net/my-account/lost-password">Quên mật khẩu?</a> </p> </form> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; </script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.selectBox.min.js?ver=1.2.0&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var yith_wcwl_l10n = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","redirect_to_cart":"no","multi_wishlist":"","hide_add_button":"1","enable_ajax_loading":"","ajax_loader_url":"https:\/\/landmark81.net\/wp-content\/plugins\/yith-woocommerce-wishlist\/assets\/images\/ajax-loader-alt.svg","remove_from_wishlist_after_add_to_cart":"1","labels":{"cookie_disabled":"We are sorry, but this feature is available only if cookies on your browser are enabled.","added_to_cart_message":"<div class=\"woocommerce-notices-wrapper\"><div class=\"woocommerce-message\" role=\"alert\">Product added to cart successfully<\/div><\/div>"},"actions":{"add_to_wishlist_action":"add_to_wishlist","remove_from_wishlist_action":"remove_from_wishlist","reload_wishlist_and_adding_elem_action":"reload_wishlist_and_adding_elem","load_mobile_action":"load_mobile","delete_item_action":"delete_item","save_title_action":"save_title","save_privacy_action":"save_privacy","load_fragments":"load_fragments"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.yith-wcwl.js?ver=3.0.9&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/landmark81.net\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/landmark81.net\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/landmark81.net\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/landmark81.net\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/landmark81.net\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.7&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.70&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wc_add_to_cart_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"Xem gi\u1ecf h\u00e0ng","cart_url":"https:\/\/landmark81.net\/cart","is_cart":"","cart_redirect_after_add":"yes"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=4.2.0&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=4.2.0&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wc_cart_fragments_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_cc745376f776c713c51bb706b8ba172c","fragment_name":"wc_fragments_cc745376f776c713c51bb706b8ba172c","request_timeout":"5000"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=4.2.0&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"ajaxurl":"https:\/\/landmark81.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"82","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=3.11.2&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/themes/flatsome/inc/integrations/wp-rocket/flatsome-wp-rocket.js?ver=3&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/themes/flatsome/inc/integrations/wc-yith-wishlist/wishlist.js?ver=3.10.2&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.js?ver=3.11.2&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var pum_vars = {"version":"1.10.1","pm_dir_url":"https:\/\/landmark81.net\/wp-content\/plugins\/popup-maker\/","ajaxurl":"https:\/\/landmark81.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","restapi":"https:\/\/landmark81.net\/wp-json\/pum\/v1","rest_nonce":null,"default_theme":"4657","debug_mode":"","disable_tracking":"","home_url":"\/","message_position":"top","core_sub_forms_enabled":"1","popups":[]}; var ajaxurl = "https:\/\/landmark81.net\/wp-admin\/admin-ajax.php"; var pum_sub_vars = {"ajaxurl":"https:\/\/landmark81.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","message_position":"top"}; var pum_popups = {"pum-4740":{"disable_on_mobile":false,"disable_on_tablet":false,"custom_height_auto":false,"scrollable_content":false,"position_from_trigger":false,"position_fixed":false,"overlay_disabled":false,"stackable":false,"disable_reposition":false,"close_on_form_submission":false,"close_on_overlay_click":false,"close_on_esc_press":false,"close_on_f4_press":false,"disable_form_reopen":false,"disable_accessibility":false,"theme_id":"4662","size":"small","responsive_min_width":"0%","responsive_max_width":"100%","custom_width":"640px","custom_height":"380px","animation_type":"slide","animation_speed":"350","animation_origin":"center center","location":"center","position_top":"100","position_bottom":"0","position_left":"0","position_right":"0","zindex":"1999999999","close_button_delay":"0","triggers":[],"cookies":[],"theme_slug":"framed-border","id":4740,"slug":"lai-thu-vinfast"},"pum-4671":{"disable_on_mobile":false,"disable_on_tablet":false,"custom_height_auto":false,"scrollable_content":false,"position_from_trigger":false,"position_fixed":false,"overlay_disabled":false,"stackable":false,"disable_reposition":false,"close_on_form_submission":false,"close_on_overlay_click":false,"close_on_esc_press":false,"close_on_f4_press":false,"disable_form_reopen":false,"disable_accessibility":false,"theme_id":"4662","size":"small","responsive_min_width":"0%","responsive_max_width":"100%","custom_width":"640px","custom_height":"380px","animation_type":"fadeAndSlide","animation_speed":"350","animation_origin":"center center","location":"center","position_top":"100","position_bottom":"0","position_left":"0","position_right":"0","zindex":"1999999999","close_button_delay":"0","triggers":[],"cookies":[],"theme_slug":"framed-border","id":4671,"slug":"popup-gia-ban"},"pum-4669":{"disable_on_mobile":false,"disable_on_tablet":false,"custom_height_auto":false,"scrollable_content":false,"position_from_trigger":false,"position_fixed":false,"overlay_disabled":false,"stackable":false,"disable_reposition":false,"close_on_form_submission":false,"close_on_overlay_click":false,"close_on_esc_press":false,"close_on_f4_press":false,"disable_form_reopen":false,"disable_accessibility":false,"theme_id":"4662","size":"small","responsive_min_width":"0%","responsive_max_width":"100%","custom_width":"640px","custom_height":"380px","animation_type":"fadeAndSlide","animation_speed":"350","animation_origin":"center center","location":"center","position_top":"100","position_bottom":"0","position_left":"0","position_right":"0","zindex":"1999999999","close_button_delay":"0","triggers":[],"cookies":[],"theme_slug":"framed-border","id":4669,"slug":"popup-nha-mau"},"pum-4666":{"disable_on_mobile":false,"disable_on_tablet":false,"custom_height_auto":false,"scrollable_content":false,"position_from_trigger":false,"position_fixed":false,"overlay_disabled":false,"stackable":false,"disable_reposition":false,"close_on_form_submission":false,"close_on_overlay_click":false,"close_on_esc_press":false,"close_on_f4_press":false,"disable_form_reopen":false,"disable_accessibility":false,"theme_id":"4662","size":"small","responsive_min_width":"0%","responsive_max_width":"100%","custom_width":"640px","custom_height":"380px","animation_type":"fadeAndSlide","animation_speed":"350","animation_origin":"center center","location":"center","position_top":"100","position_bottom":"0","position_left":"0","position_right":"0","zindex":"1999999999","close_button_delay":"0","triggers":[],"cookies":[],"theme_slug":"framed-border","id":4666,"slug":"dang-ky-tu-van"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/uploads/pum/pum-site-scripts.js?defer&generated=1587493785&ver=1.10.1&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.js?ver=3.11.2&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js?ver=3.11.2&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.4.2&time=1596287753'></script> <script type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.4.2&time=1596287753'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://secureservercdn.net/104.238.71.250/jkh.31e.myftpupload.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.4&time=1596287753'></script> </body> </html>