Chủ đầu tư: Điền Phúc Thành

Công ty TNHH Kinh Doanh Địa Ốc Minh Thông