Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Refico

REFICO (CII)