Chủ đầu tư: Coteccons

Liên Danh Coteccons & Lê Phong