• THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER
 • THU THIEM ZEIT RIVER

THU THIEM ZEIT RIVER

Thu Thiem, Thu Duc City

Investor:
Type:
8.2 - 19 billion VND

Intro: THU THIEM ZEIT RIVER

REGISTER FOR INFORMATION & PRICE LIST HERE!

GET MORE INFOMATION – HOTLINE: 08.99488188

Progress: THU THIEM ZEIT RIVER

Hiện dự án đang trong giai đoạn thi công phần thân, phần móng hâmg được khởi công từ tháng 12/2020. Dự án được chủ đầu tư GS Enterprise công bố trong quý 3/2022, hoàn thành và bàn giao trong năm 2024.

Cập nhật tiến độ 20/8/2023:

Tiến độ dự an Thủ Thiêm Zeit RiverTiến độ dự an Thủ Thiêm Zeit River mới nhấtTiến độ dự an Thủ Thiêm Zeit River mới nhấtTiến độ dự an Thủ Thiêm Zeit River mới nhấtTiến độ dự an Thủ Thiêm Zeit River mới nhất 2023

Cập nhật tiến độ tháng 8/2023:

Tiến độ Thủ Thiêm Zeit RiverTiến độ Thủ Thiêm Zeit RiverTiến độ Thủ Thiêm Zeit RiverTiến độ Thủ Thiêm Zeit RiverTiến độ Thủ Thiêm Zeit River

 

NHỮNG HÌNH ẢNH CẬP NHẬT THÁNG 10/2022

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN: THU THIEM ZEIT RIVER

REGISTER FOR INFORMATION & PRICE LIST HERE!

GET MORE INFOMATION – HOTLINE: 08.99488188

Photo: THU THIEM ZEIT RIVER

REGISTER FOR INFORMATION & PRICE LIST HERE!

GET MORE INFOMATION – HOTLINE: 08.99488188

RELATED PROJETCS

Gọi zalo
(+84) 8.99488188