[ad_1]

Đối với tiến độ dự án chậm, Sở Kế hoạch và Tư vấn sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm 2022.

To sure that the current item of the capitalisation all 100% plan to be giao, Sở Kế hoạch và tư vấn đề xuất các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng để bảo đảm giải ngân hết số vốn được định nghĩa đúng thời gian.

Kế hoạch và tư vấn cũng đề xuất các cơ quan, đơn vị đôn đốc các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu xây dựng bám sát quá trình thực hiện từng dự án , plan plan to set up; with the max kernel method is a solution, the effect to push up the processors nhanh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, gỡ bỏ.

Trước ngày 30/9/2021, đề nghị rà soát đơn vị, thiết lập danh sách các dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, công ty mới khởi động dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch bố trí, gửi Sở Kế hoạch và tổng hợp đầu tư báo cáo UBND tỉnh. Đối chiếu với tiến độ dự án chậm, Sở Kế hoạch và Tư vấn sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án.

Bảo Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

[ad_2]
LandMark81.net tổng hợp

SỞ HỮU NHÀ NGAY CHỈ VỚI #4 BƯỚC DỄ DÀNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *